Jumelage Ganshoren Rusatira

Samenwerkende NGO’s

donderdag 10 juli 2014 door Webcomité

De Jumelage zou niet bestaan zonder de samenwerking van enkele partners:

  • 11.11.11-Actie vormde de basis zelf van de Jumelage. Deze Actie was in 1966 opgericht om de ontwikkeling van de meest noodlijdende bevolkingen van het Zuiden van de wereld te steunen, dank zij een grote geldinzamelingsactie rond 11 november om 11 uur, waaruit haar naam. Ze wordt georganiseerd door het NCOS (nationaal centrum voor ontwikkelingssamenwerking, Nederlandstalig) en het CNCD (Franstalig), allebei samengesteld door de NGO’s en bij de Noord-Zuidsamenwerking werkende instellingen en door een vrijwilligersnet. De Jumelage werd in 1972 op aanvraag van 11.11.11 gecreëerd, om be bewustmaking voor het Zuiden permanent te maken in plaats van uitsluitend tegen 11 november. Zie www.11.be(Nl) en www.cncd.be(Fr).
  • Er zijn partners voor de “grote projecten”, d.w.z. deze waar een medefinanciering nodig is, komende van het federale (DGOS) of van andere bronnen (WBI van Fed. Wallonie-Brussel), zoals voor het bouwen van het medische centrum of voor de landbouwontwikkelingen op het grondgebied van meerdere gemeentes. Tot 1986 werden deze uitgevoerd onder de leiding van gemeente Ganshoren zelf. A.D.A. Sind 1992 zijn ze uitgevoerd dank zij Zelf-Ontwikkeling Afrika (ZOA-ADA), die voor 2009 België-Rwanda-Vereniging heette. Zie de website www.ada-zoa.org. ZOA werkt in Rwanda met een Rwandese partner, APROJUMAP, een Rwandese NGO die zich specialiseerde in projectenontwikkeling en jumelageondersteuning.
  • Ook de “jaarlijkse kleine projcten” (d.w.z. deze die de Jumelage met eigen middelen kan uitvoeren) vragen dikwijls een plaatselijke medewerking, (opvolging van de uitvoering, verdeling en opvolging van de studiebeurzen, aankoop van medicamenten). APROJUMAP Deze medewerking gebeurt ook via APROJUMAP, die een grote ervaring bezit voor de jumelageondersteuning, met de steun van ZOA-ADA. Voor 1999 was deze rol gespeeld door de Belgische coöperanten van de grote projecten of door vrijwilligers om er meer van te weten, zie of 2de link

Beginpagina | Contact | Overzicht van de site | |

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Jumelagecomité   ?

Site gebouwd met SPIP 2.1.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License